apothekers.com is te koopCONTACTMEER DOMEINNAMEN


Apothekers.
Omdat het medicijngebruik is toegenomen is bewaking van dit gebruik en signalering vanongewenste interacties tussen verschillene geneesmiddelen steeds belangrijker geworden.
Een interessante vraag is of de computer deze taak in de toekomst niet volledig kan overnemen.Het werk van een apotheker is steeds meer verschoven naar advisering.

Een apotheker is adviseur van arts en patient en bewaker van medicijngebruik.
Vroeger werden veel medicijnen in de apotheek bereid, maar dat gebeurt steeds minder.
/h2>

De Nederlandse apothekers hadden in het verleden een aantrekkelijk beroep : weinig werkstress en een hoog inkomen.
De laatste jaren probeert de overheid de kosten van medicijngebruik terug te dringen. Hierdoor komen veel apothekers in de knel.